Taalmaatjes

Ons project Samenspraak is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet of onvoldoende kunnen spreken. Deze mensen worden in contact gebracht met een van onze taalmaatjes, met de bedoeling op een ontspannen en persoonlijke manier het Nederlands beter te leren spreken en/of schrijven. De begeleiding door een van onze taalmaatjes gebeurt een-op-een en in overleg met de aanvrager/ster.

U kunt een mailtje sturen naar: samenspraak@gildenijmegen.nl